Nizip Ticaret Odası (NTO) ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile Yurtdışı Pazar Destek Programı bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Odası'nda düzenlendi.Yurtdışı Pazar Destek Programının yurt dışına açılmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Mustafa Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü: Yurtdışı Pazar Destek Programının amacı KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekmektedir. Destek programının süresi en az 6 ay, en fazla 24 ay olup üst limit 300.000 TL'dir. Destek oranı personel gideri geri ödemesiz diğer harcamalar % 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli olarak uygulanacaktır. Program kapsamında personel, yazılım ve donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test analiz ve belgelendirme, hizmet alımı başlıklı 6 harcama kaleminde gidere destek verilecek olup proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından KOSGEB KOBİ Uzmanı Mustafa Şimşek tarafından Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında katılımcılara bir sunum yapıldı.Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, SMMM Nizip Temsilcisi Mehmet Bozaslan, serbest muhasebeci mali müşavirler ve NTO üyeleri de katıldı.