Vakıflar ve Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamındarestore edilecek olan tarihi Tahtani Leylek Cami?nin başlayan restoreçalışmalarında artık sona gelindi. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılıiçerisinde restore edilmeye başlayan ve birkaç ay içerisinde tamamlanmasıplanlanan caminin aslına uygun bir şekilde yeniden ibadete açılacağınıbelirtilerek şu sözlere yer verdiler. Vakıf eserler arasında yer alan camilerin restorasyonunabüyük önem veriyoruz. Daha çok Osmanlı dönemine ait olan ve ortalama 400-500yıllık bir tarihe sahip olan bu camilerin yok olmaktan kurtarılması bizim içinçok önemli. Aslına uygun olarak restore edilen tarihi mekanlar, hem yokolmaktan kurtarılmış oluyor, hem de tarihi kent dokusu ortaya çıkartılarak,kentin tarihi ve kültür turizmi açısından gelişmesine katkı sağlanmış oluyor.Amacımız tüm vakıf eserleri belirli bir program dahilinde restore ederek gençkuşaklara kazandırabilmek şeklinde konuştular.