İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Eğitimve Bilgilendirme Toplantısı Nizip Ticaret Odası?nda düzenlenecek.Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan bölgede rekabet gücünü artıracakve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak hedef sektörlerin geliştirilmesiamacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 24 Ocak 2019 Perşembe günü Saat10:30 da 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı İKA projeuzmanlarının katılımlarıyla Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonundadüzenlenecektir.Mali Destek Programlarından ilçemizin maksimumdüzeyde faydalanabilmesi için düzenlenecek olan eğitim ve bilgilendirmetoplantısına Kamu Kurum Kuruluş, STK, Üniversite, Özel Sektör temsilcileri vefirmaların katılımları büyük önem arz etmektedir.İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje TeklifÇağrısı Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları'na aşağıda belirtilen linktenulaşabilirsiniz.