Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının Başkanlığı önderliğindekiKoruma kurulu ile Nizip DenetimliSerbestlik Müdürlüğü ve Gaziantep İş Kurİl Müdürlüğünün katkılarıyla eski hükümlünün''Kendi işini kurma projesi ''hayata geçti. 14 buçuk yıl cezaevinde sürecinin ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı bağlı Koruma Kurulununyönlendirmesi ve İŞKUR?un hibesi ile hayata tutunarak hayali olan işletmeyiaçan M. Ç, ?Hayallerimi ve umudumu hiç kaybetmedim. Nizip Cumhuriyet BassavcılıkKoruma Kurulu , Nizip DenetimliSerbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR ilehayatımız yeniden aydınlandı? dedi.Suç işlemiş kişilerin cezalarını tamamladıktan sonrahayatını kendi kazanan verimli üretken yasalara saygılı bir birey olarakyeniden topluma kazandırılma açısından Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt,destekleri ile Nizip Denetimlik Serbestlik Müdürlüğünün ana hedefi olduğundanbu hedefe giden yolda başarayı daha da artırma amacı güden bu proje ile eskihükümlü hayallerini gerçekleştırdi.AÇILIŞA YOĞUN KATILIM SAĞLANDINizip Cumhuriyet Bassavcılığı koruma kurulunu yönlendirmesi veİŞKUR hibesi ile hayali olan et ve et ürünleri işletmesini açan eski hükümlü M.Ç?in işletmesini açtığı mutlu gününe Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt,Nizip Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zeliha Ulutaş, Gaziantep DenetimliSerbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Cumhuriyet Savcılarından Erhan Ceyhan,İbrahim Halil Bakır Gaziantep İş Kur İl Müdürü katıldı.