Kalkınma Bakanlığı - Gaziantep Valiliği ? Nizip İlçe MilliEğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ?Minikler SODES?le Okullaşıyor?projesinin bütçesi 385.970.00 TL ( Üç yüz seksen beş bin, dokuz yüz yetmiş TL )olup proje okul öncesi eğitimin gelişmesine katkı sunmak için hazırlanmıştır. Proje ile 23 okul öncesi sınıfımıza projeksiyon sistemikazandırılmış.Proje ile 23 sınıfımıza diz üstü bilgisayar kazandırılmış..Proje ile 23 sınıfımıza ses sistemi ve projeksiyon perdesikazandırılmıştır.Proje ile 5601 öğrenciye kırtasiye ve temizlik ürünleridesteği sağlanmıştır. ?Minikler SODES?le Okullaşıyor? projesi ile 67 okul öncesisınıfımıza kitap seti ve oyuncak kazandıracağız. 500 okul öncesi öğrencisi ise Gaziantep?te sinemaetkinliğine katılacaktır.