Nizip Abdulkadir Sayın Rehberlikve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Yusuf Çetinkaya Yükseköğretim KurumlarıSınavı sonuçları açıklandığını adayların 2018-YKS Yükseköğretim Programları veKontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM?nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden erişebileceklerini ifade etti.Adaylar tercihlerini, T.C. KimlikNumarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internetüzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklarınısöyleyen Çetinkaya şunları konuştu.Bunun dışında tercih bildirimindebulunulamaz.Adayların tercihlerinin ÖSYM?ye ulaştığından emin olmaları içinekranda ?2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM?ye bildirilmiştir.? ifadesini mutlakagörmeleri gerekiyor.Adaylar tercih bildirim işlemlerini tamamladıktan sonra"Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internetadresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.YKS Yükseköğretim Programları veKontenjanları Kılavuzundan faydalanarak Tablo 3'te yer alan ön lisansprogramlarını 2018-TYT?de 150 ve üzeri puan alanlar, Tablo 4'teki yükseköğretimprogramlarını 2018-AYT/YDT?de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanadaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Adayların tercihleriniyaparken dikkat etmesi gereken önemli noktalar var tabiki.Öncelikle öğrenimgörmek istedikleri yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasınıbelirlerken çok dikkatli davranmaları ve bu programlar hakkında bilgi sahibiolmaları gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaklarsabu tabloları dikkatle incelemeliler. Bu tablolarda, her programın adaylardaaradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb.bütün koşullarını tam olarak karşılamadığı programları tercih etmemelerigerekiyor.Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yapılantercihlerin sorumluluğu öğrenciye ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercihedilen programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığını ÖSYM tarafındankontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerdekoşullarını taşımayan öğrencilerimizin tercihleri geçersiz sayılacaktır.Koşullarını taşımadığı tespit edilemeyen bir programa puanları elverişli olduğuiçin yerleştirilseler bile kayıtları yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları"bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatleincelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı ençok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programıikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanımyeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi veyeteneklerinizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğinizprogramları yazabilirsiniz. Örneğin başarı sıranız 8965.Siz Çukurova Tıp'ıyazmak istiyorsunuz. Çukurova Tıp'ın 2017 Lys başarı sırası 8302.Bu senede bucivarda olacağı tahmin ediliyor.O zaman çok istediğiniz bu bölümü 1.sırayayazmanız önerilir.Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercihlistenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.Öğrencilerimizin doğru tercih yapmalarıve buna bağlı olarak geleceklerini şekillendirmelerini adına yardımcı olmaküzere Nizip ilçemizde Nizip Fen Lisesi, Nizip Anadolu Lisesi, Alkan Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi, Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve kurumumuz olanAbdulkadir Sayın Rehberlikve Araştırma Merkezinde 7-14Ağustos tarihleri arasında tercih bürolarında görev yapacak rehberöğretmenlerimiz öğrencilerimize hizmet verecek.Tüm öğrencilerimizi tercihdanışma bürolarına bekliyor, yapacakları tercihlerin kendisine ve ülkemizehayırlı olmasını diliyorum?? dedi.