Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasınaİlişkin 7143 sayılı Kanun kapsamında Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, NizipVergi Dairesi Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odası işbirliği ile bilgilendirmesemineri düzenlendi.Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenenbilgilendirme seminerine Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik, Gaziantep VergiDairesi Grup Müdürü Gönül İlhan Akın, Nizip Ticaret Odası Meclis BaşkanıMustafa Doktoroğlu, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, SMMMNizip Temsilcisi Necati Kılıç, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve çok sayıdaNTO üyesi katıldı.Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan NizipTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ?7143 sayılı Kanundan 31Temmuza kadar ihtiyacı olan tüm mükelleflerin maksimum derecede faydalanmasıiçin bu semineri düzenliyoruz.? dedi.Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıkanunu ile devlet, vatandaş ve kurum barışının sağlanacağına inandığınıbelirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: ?Yapılan bu kanunidüzenleme ile vergi borcu olan mükellefler için son derece önemli fırsatlarsunulmaktadır. Tüm mükelleflerin bu yasadan faydalanmalarını tavsiye ediyorum.Bu derecede önemli bir toplantının Nizip?te düzenlenmesini sağlayan GaziantepVergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik?eşükranlarımı sunuyor toplantıya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkürediyorum.? şeklinde konuştu.Geçen ay Gelir İdaresi Başkanını kaybettiklerini belirtenGaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ?Doğruluk ve dürüstlüktenayrılmayan, çalışmaktan başka hayatında hiçbirşey olamayan değerli üstadımızAdnan Ertürk?e Allah?tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.?dedi.Yeni yapılandırma yasası hakkında bilgilendirme yapmayageldiklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Halil tekin sözlerini şu şekildesürdürdü: ? Yapılandırma kanunu haricinde ayrıca meslek mensubu üyelerinin vemükelleflerin de sorunlarını dinlemek için huzurunuzdayız. Nizip Vergi DairesiMüdürlüğü?müz de ziyaret ettik ve gerekli tüm hazırlıkları yapmış olduklarınıgördük. Sizlere en iyi şekilde hizmet vereceklerine inanıyorum. Bu kanunkapsamına girip de ?ben bu Kanunu duymadım? diyen tek bir vatandaş kalmayacakşekilde gerekli tüm çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerini Gaziantep VergiDairesi Başkanlığı olarak titizlikle sürdürmekteyiz. Konuyla ilgili tümbaşvurulara vergi daireleri en kısa sürede yanıt vermektedir. Toplumun herkesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma Kanunundanyararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşinödemelerin seçilmesinde yarar bulunmaktadır.? İfadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Grup MüdürüArif Özefe tarafından katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.Yapılan bilgilendirmenin ardından Başkan Halil Tekin veGrup Müdürü Arif Özefe ile katılımcılar arasında soru cevap şeklindeistişareler yapılarak seminer tamamlandı.