Nizip Ticaret Odası üye ve munzam aidat borçlarına"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 SayılıKanun" kapsamında yeniden yapılandırma imkânı getirildi.Yapılandırma ile ilgili kanun 18 Mayıs 2018 tarih, 30425sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olup, buna göre Üyelerimiz, geçmiş dönemeait üye aidatı ve munzam aidat borçlarını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar NizipTicaret Odası muhasebe servisine başvurarak yeniden yapılandırabilecekler.Yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan üyelerimiz,geçmiş dönem aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın, isterlerse Temmuz 2018sonuna kadar tek seferde, isterlerse de ilk taksiti Temmuz 2018 tarihindebaşlamak üzere 6 eşit taksitle ödeyebilecekler.