Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veZeytinyağı sektör temsilcileri sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla NizipTicaret Odası?nda toplandı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlaradeğindi.Bölgemizdeki zeytinyağı işletmelerinin değirmen usulüçalıştığına dikkat çeken NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; ?Zeytinyağı işletmelerimizin tamamı çiftçinin ürününü işleyip yine çiftçiyevermektedir. Sezonluk çalışan bu işletmelerimizin yükünü hafifletmek ve dahasağlıklı çalışabilmelerini sağlamak amacıyla işletmelerimizde gıda mühendisibulundurma şartı yerine tekniker bulundurma şartı getirilmelidir. Karasu konusunada henüz çözüm bulunamamış olup sektörümüzde sorun olmaya devam etmektedir.Sektörde en önemli sorunlarından birisi de kayıt dışılığın yanı sıra taklit vetağşişin nedeniyle oluşan haksız rekabet ortamıdır. Günümüzde maalesefüretimimizin ancak dörtte biri markalı ambalajlı ve güvenilir bir şekildetüketici ile buluşmakta dörtte üçü gibi çok büyük bir miktarı ise kayıt dışı,merdiven altı dediğimiz kontrolsüz, çoğu zaman taklit ve tağşiş edilmişsağlıksız ürünler olarak tüketiciye arz edilmektedir. Bu durum dünya ikinciliğihedefi koyduğumuz ve bu hedefe ulaşmak içinde yıllardan beri ciddidesteklemelerle büyümesi için çaba sarf ettiğimiz sektörümüzün büyümesininönündeki en büyük engeldir. Hasat edilen zeytin uygun olmayan koşullardabekletilmemektedir. Kalite odaklı katma değeri yüksek Coğrafi İşareti almışörneğin "Nizip Zeytinyağı" coğrafi işareti gibi ürünlerimizin markalıambalajlı Türk zeytin ve zeytinyağı şemsiyesi altında etkin bir tanıtımla gurmeürün olarak tüketiciye sunulması önemlidir. Böylece tarladan sofraya tüm değerzinciri içindeki bileşenler en üst düzeyde faydalanacaklardır. Toplantımızıngerçekleşmesini sağlayan başta Gaziantep İl Gıda Tarım ve HayvancılıkMüdürlüğü'ne ve siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarım.? şeklindekonuştu.Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü MüdürYardımcısı Sayın Nihat Deme ise zeytin ve zeytinyağı tarım, sanayi, bölgemizinekonomisi ve sağlığımız açısından çok önemli bir üründür. Ülkemiz hem ağaçsayısı hem de üretim önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. bizler gıdadenetimlerimizde taklit tağşiş yapanları tespit edip gerekli yasal işlemleriuygulayarak dürüst çalışan esnafımızı korumaya çalışıyoruz. Bugün buradazeytinyağı ile ilgili olarak son yıllarda artan taklit tağşiş olayları baştaolmak üzere zeytinyağına ilişkin üretim, denetim ve pazar aşamalarındakarşılaşılan sorunlar, çiftçimizin üretmiş olduğu zeytinyağını bireysel olarakpiyasaya arz etmesi durumundan kaynaklanan sorunlar ve bu sorunların çözümüneyönelik sorunları konuşmak için toplandık. Bu organizasyona ev sahipliği yapanNizip Ticaret Odası Başkanları ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.? ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Nizip zeytinyağı sektörü hakkındaGaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mustafa Aytekintarafından katılımcılara sunum yapıldı.Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Gaziantep İlGıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Mehmet Arif Akpınar, Nizip Ticaret OdasıMeclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip İlçe Tarım Müdürü Mustafa Yorgancı,Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, NTO Disiplin Kurulu Başkanı BekirKarabacak ve çok sayıda sektör temsilci katıldı.