Nizip Ticaret BorsasıYönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı 1-7 Mart tarihleri arasında kutlananMuhasebeciler Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan İbrahim Sarı mesajında; ? Ülkemiz genelinde Mali Müşavirlikve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun verdiği yetkiyle hizmet vermekte olanMali Müşavirler ve Muhasebecilik mesleği mensupları, ticari ve ekonomikanlamda devlet gelirlerinin arttırılmasında ve sürdürülebilir bir kalkınmasürecinin yakalanmasında büyük bir sorumluluk üslenmektedir. Düzenli veadaletli bir vergi sistemini ancak, tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi vekayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bunu gerçekleştirmedekien önemli güç de mali müşavirler ve muhasebecilerdir. Muhasebecilik sektörü,vatandaşlarımızın ve devletimizin ekonomik açıdan müreffeh hale gelmesi içinmühim ve etkin bir rol oynamaktadır. Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyitoplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören, bu nedenle serbestmeslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini ifa etmekte olan tümserbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlıgünlerini kutlar, başarılar dilerim? dedi.