Nizip Belediyesi Meclis Üyesi ve İşadamı Bilal Deniz, devletbankalarında kredi alım işlemlerinin genel müdürlükteki yetkilileri tarafındanzorlandırıldığını özel bankaların bu konuda daha az zamanda vatandaşa yanıtvererek hizmet verdiğini söyledi. İsteklerinin tüm işlemlerini devlet bankası aracılığıylayapılması olduğunu belirten Deniz, devlet bankaları bazı nedenlerden dolayıvatandaşın kredi ihtiyacına karşılık vermiyor. Vatandaşlarımız da bu durum karşısında özel bankalarayöneliyorlar böyle olunca kazancı devletimizin bankaları değil de diğer özelbankalar elde etmiş oluyorlar yani burada çalışan müdür yada memurlar vatandaşayardımcı olmak isterken üst düzeydeki banka yetkilileri bu durumu zorlaştırarakhem buradaki çalışanları hem de vatandaşı zor durumda bırakıyorlar dedi.Deniz,bizler Cumhurbaşkanımızın devlet bankalarına yönelin uyarısını dikkate almak vedevlet bankalarıyla çalışmak istiyoruz ama devlet bankasının üst düzeyyetkilileri bu girişimimize yardımcı olmuyorlar dedi.