Türkiye Teknoloji Buluşmalarının bu yılki ana konusu olan?Dijitalleşme ve e-ticaret?, TOBB ve Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı ileTurkcell ana sponsorluğunda, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep TicaretBorsası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi?nin ev sahipliğindeGAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi?nde gerçekleştirildi.Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,konuşmasında şu anda uluslararası arenada dünya savaşı yapıldığını, üçüncüdünya savaşının yaşandığını ifade etti. Prof. Dr. Gür: ?Savaşın içindeyiz zatenama üçüncü dünya savaşı artık askerler ve ordular üzerinden değil; dijitalsavaşlar, yazılımlar ve siber çöküntüler üzerindendir. Biz şu anda Afrin?deeğer güçlü durabiliyorsak yazılımlarımız, milli yazılımlar sayesinde.Dronelarımızı biz yönettiğimiz içindir. Silahlı ve silahsız hava araçlarımızıbiz kontrol ettiğimiz içindir. Bu yeterli mi yetmez. Sevgili gençler, o yüzdensize çok iş düşüyor. Başarı hikayelerini okuyun ama sadece öykünmeyin. O başarıhikayelerinden birisini de siz rahatlıkla yazabilirsiniz. Bizim görevimiz sizebu motivasyonu vermek. Size bilgiyi ezberletmek değil, bilgiye ulaşım yolunugüvenli bilgiyi elde etme yollarını vermektir. Gerisi size kalmıştır? şeklindekonuştu.İŞİNİZE TEKNOLOJİYİ ENTEGRE EDİNE-ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir,işinize teknolojiyi entegre ettiğinizde herkesten 1-0 önde başlarsınız diyerekbaşladığı konuşmasında; ?Teknolojik bir dönüşüm yaşıyoruz, bunun adına dijitaldönüşüm diyoruz. İşinize teknolojiyi entegre ettiğinizde birçok rakibinizdenönde başlayacağınızı anlatacağız. Eğer siz iş yapıp teknolojiden uzakyaşarsanız zaten bu iş olmuyor. Özellikle bugünün iki konusu var; dijitalleşmeve elektronik ticaret. Öğleye kadar dijitalleşme, Endüstri 4.0 konuşacağız. Çokgüzel iki panelimiz var. Yaklaşık 24 konuşmacı bugün sizlerle burada olacak. 24Ayrı sunum ve panel dinleyeceksiniz. Bunların hepsinde bugün yaptığınız ya dayarın başlayacağınız herhangi bir işte fayda görebileceğiniz bilgilerhazırladık? diye konuştu.KATMA DEĞERLİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ?Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor? diyen Gaziantep SanayiOdası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi ise, bu değişen düzendetek değişmeyen şey her şeyin değişeceği olduğunu söyledi. Ünverdi, ?Hızla gelişen teknoloji sayesinde hayatımıza her gün birçok yenilikve özellik giriyor. Üretim, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep?te sanayicilerolarak yenilikçi anlayışla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Mevcutdurumumuzu asla yeterli görmeden, teknolojiden mümkün olduğunca faydalanarak,daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam için gayretgösteriyoruz. Etrafımızdaki ülkelerde yaşanan, olumsuz durumlara rağmen katmadeğerli ve yüksek teknolojili ürünler üretmek için çaba harcıyoruz. Bununyolunun da daha fazla ar-ge, daha fazla yenilikçi ürün üretmeden geçtiğibilinciyle çalışıyor, buna göre projeler geliştiriyoruz? ifadelerini kullandı.?İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarakmekanik üretim sistemleriyle ortaya çıkmıştır? diyen Ünverdi, şöyle konuştu:?Daha sonra elektrik gücünün kullanımı sayesinde seri üretimin tanıtıldığıikinci sanayi devrimi (2.0) ile tanıştık. Üçüncü sanayi devrimi (3.0) iledijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişimiile üretim daha otomatik hale geldi. Günümüzde ise dördüncü sanayi devrimi olansanayi 4.0 ile siber fiziksel sistemlere dayalı üretim devreye girmiş durumda.Bu bağlamda bilgi-iletişim teknolojileri ile makinalara yönelmeliyiz. Birüretim modeli vizyonu olarak tanımlanabilecek olan sanayi 4.0?da yerimizialdığımız zaman hedeflerimize çok kısa sürede ulaşacağımızdan kimsenin şüphesiolmasın. Yeni sanayi devriminde işler değişiyor, kas gücünün yerini akıl vedijital teknolojilerdeki yetkinlik almaya başladı. Bu Türkiye için çok önemlibir fırsattır. Türkiye genç nüfusu sayesinde dijital çağa çok daha kolay uyumsağlayacak ülkelerin başında gelmektedir. Ancak yetkin insan yetiştirmemiz, enönemli konulardan birisidir.?GÜNLÜK YAŞAMIN AYRILMAZ BİR PARÇASI: DİJİTALLEŞME1980?li yıllardan önce sık sık elektrik kesintileriyaşandığını belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,şimdilerde ise teknoloji bağımlısı olduğumuzu, bir saat bile telefonsuzkaldığımızda, internete girdiğimizde hatta internete giriş hızında birkaçsaniye yaşanan aksaklığı bile çok büyük bir sorun olarak görüldüğünü söyledi.Teknolojik gelişim süreci hakkında bilgi veren Hıdıroğlu,hızlı bir gelişim süreci yaşandığını ve 1980?den sonra kişisel bilgisayar veinternet ile tanıştığımızı belirtti. Hıdıroğlu, ?İnsan, değerler, estetikyargılar, bilinç ve ahlak duygusu, sanat ve beşeri bilimler ihtiyaçları tespitediyor. Bilim bunlara çözüm buluyor. 250 Yıllık tarih sayfasında gördüğümüz şuki; yaratıcılığın işbirlikli bir süreç olduğu ve bu sürece katkıda bulunan tümbilim insanlarının canla başla çalışanlar değil, bir ekiple çalışanlar olduğunugörüyoruz. Dijital çağ bir devrim gibi görülebilir ama aslında öncekinesillerin fikirlerinin geliştirilmesine dayanıyor. Bu değişim dijitalleşmeyigünlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirdi hatta günlük yaşantımızıyönlendiren bir güç oldu. Bill Gates 2000 yılında diyor ki, ?Önümüzdeki yıllarinternet, çalışma, yaşama ve öğrenme şeklimiz üzerinden daha da derin biretkiye sahip olacak. Bu teknoloji akla gelebilecek ve neredeyse her cihazdaanında ve kesintisiz iletişim ve ticaret yaparak 21. Yüzyılın başında gelen enönemli kültürel ve ekonomik güçlerden biri olacak? diyor. Bugün Bill Gates?in dedediği gibi internetin kültürel ve ekonomik bir güç haline dönüştüğünü çokaçıkça görebiliyoruz? dedi.Açılış konuşmaları sonrasında; Ana Sponsor Konuşmasıbölümünde, Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Barbaros Özdemir katılımcılarasunum eşliğinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.Türkiye teknoloji buluşmaları toplantısına Nizip TicaretBorsası Genel Sekreteri Eray Ölçal, Genel Sekreter Yardımcısı Abuzer Küpeli,Proje Uzmanı Çağrı Demir ve Basın Yayın-Halkla İlişkiler birim sorumlusu İsmetSönmez katıldı.