Konuyla ilgili konuşan Nizip Abdulkadir Sayın Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü YusufÇetinkaya yaptığı açıklamada, Suriye?de yaşanan savaş nedeniyle yurtlarını bırakıp göç etmek zorunda kalanmültecilere Türkiye?nin kucak açtığını ve yaşadığı acıları hafifletmek adına enüst devlet erkanından vatandaşına kadar büyük bir kadirşinaslık gösterdiğiniifade etti.Bu bağlamda, ilçemizSuriye sınırına yakın olmasından ve ekonomik hareketliliğinden dolayı bölgeninen fazla göç edilen ve mülteci barındıran yerlerinden birisi olduğunuve göç ve savaş ile psikolojik ve sosyal travma yaşayan mültecilerin, toplumaentegrasyonu ve zorluklarla baş edebilmesi adına AbdulkadirSayın Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak bir çalışma yaptıklarınısöyleyen Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti.Mülteci eğitimmerkezlerinde engelli olduğu halde tanılanamadığı için ortak müfredata uymayazorlanması gibi nedenlerden dolayı, engelli bireyi bulunan mülteci ailelerinin,tüm sorunların yanında ayrıca engelli bir bireyle yaşamanın zorluğuyla baş edebilmekapasitesinin artırılması için, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği´nin 14 ve 19.Maddelerine istinaden psikososyal içerikli bir proje hazırladık.Projebaşvurusunu Türkiye Ulusal Ajansı KA1 Erasmus+ YetişkinEğitimi Programı çatısı altında ´´ Engelli Mülteci AilelerininPsikososyal Eğitimi´´ başlığıyla yaptık. Projemiz Ulusal Ajans tarafından kabuledildi. Bu projeyle yukarıda belirtilen sorunların çözümüne katkısağlamak için, elde edilen hibe ile özel eğitim verehberlik öğretmenleri olmak üzere5 personelimiz Finlandiya´da 5 günlük eğitim programınakatılacaklar. Kurs sonunda Türkiye´ye dönen öğretmenler, kazanımlarını kurumpersoneline aktararak engelli mülteci ailelerine, yaşadıklarıtravma ile baş etme becerilerini kazanma, yeni toplumu tanıma ve uyumbecerilerini geliştirme, engelli bireyin engelli ile ilgili bilinçlenme, sosyalhaklarını bilme, uygun eğitim kurumlarını tanıma veyönlendirme becerisi kazandırmak amacı ile engelli birey ve ailelerine özeleğitim ve psikososyal eğitim çalışmaları, danışma ve seminerleryaparak onların hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalışacaklar.Projemizin ülkemize ve mülteci ailelerine hayırlı olmasını diliyor, projemizedesteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve İlçeMilli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş beye teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.