Nizip ilçesinde, Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetlerisunmak üzere Avrupa Birliği (AB) destekli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkeziaçıldı.Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün veTürkiye Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamındayapılan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Nizip ilçesinde Bab-ıŞifa ismiyle hizmet verecek. Nizip?deki Bab-ı Şifa Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkezi, Nizip?tekiSuriyeli sığınmacılara hizmet vermek üzere hayata geçirildi. Sorumlu hekimdışındaki Suriyeli doktor ve hemşireler oluşan merkezde sağlık personelininistihdam edildiği kuruluşta 9 doktor, 6 hemşire ve 2 tercüman görev yapıyor. ÇocukHastalıkları, Dahiliye ve Kadın Doğum uzmanının da bulunduğu merkezde Suriyelihastalara muayene ve reçete uygulamaları dışında enjeksiyon, pansuman,yenidoğan taraması, Aile planlaması, gebe izlem ve çocuk aşılama gibi hizmetlerveriliyor. İşletim giderleri ise AB projesi tarafından sağlanaraködeniyor.