MHP Nizip ilçe Başkanı Yahya Yılmaz ve yönetim kuruluüyeleri Nizip Radyo Televizyon Kurumunu ziyaret ederek 10 Ocak ÇalışanGazeteciler Günü?nü kutladı. Ziyaretten NRT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Alpaslan ve NRTGenel Yayın Yönetmeni Metin İliksoy, hazır bulundu. Ziyarette basınmensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan MHP Nizip İlçeBaşkanı Yahya Yılmaz, Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde en önemli kaynakolan basın-yayın organları ve mensuplarının, vatandaşların sağlıklı bilgialmasının en önemli aracı olduğunu vurguladı.Basından beklentinin, her zaman basın etiğine bağlı kalmak,yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek, halkı doğru ve tarafsız bir şekildebilgilendirmek olduğunu ifade eden Yahya Yılmaz, Bu bağlamda Nizip ilçesi yerelve ulusal basınının son yıllarda halkı bilgilendirme ve Nizip ilçesinin tanıtımındaönemli çalışmalara imza attığını söyledi.Yılmaz, ?İlçemizin tek yerel Televizyonu olan Nizip RadyoTelevizyon Kurumunun ve yerel gazetetelerinin dinamik olması ilçemizintanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasındabizlere yardımcı olmaktadır. Basınımızın büyüdüğünü, kalitesini ve kadrosunuarttırarak güçlendiğini görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu duygu vedüşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü?nükutluyor, fedakârca görevini yürütmeye çalışan tüm basın mensuplarına başarı vemutluluklar diliyorum.? dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NRT YönetimKurulu Başkanı Osman Alpaslan, çalışan gazeteciler gününde gerçekleştirilenziyaret için MHP İlçe Başkanı Yahya Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekküretti.Basın sektörünün önemine vurgu yapan NRT Yönetim Kurulu BaşkanıOsman Alpaslan, ?Basın vatandaşın dili ve kulağıdır. Basın yönetimlerin vebölgenin görünen yüzü ve sesidir. İnsanların tarafsız, doğru ve ilkeli haber almaorganıdır. Biz Nizip Basını olarak bu görev ve sorumluluklarımızın farkındaolarak kendimizi her geçen gün geliştirerek hizmet sunup, ilimizi ve bölgemizien iyi şekilde temsil edip tanıtımını yapmak için çalışıyoruz. Nizip RadyoTelevizyon Kurumu olarak hangi zaman ve şartta olursa olsun bu görev vesorumluluklarımızdan vazgeçmeden ilkeli habercilik anlayışıyla çalışmalarımızadevam edeceğiz? dediAlpaslan, Tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazetecilergününü kutladı