Türkiye üç kıtanın birleştiği önemli bir konumdabulunmaktadır. coğrafi durumundan Rusya, Avrupa ve Amerika için olmazsa olmazönemine sahiptir. Asya ile Avrupa nın birleştiği, Ortadoğu, Balkanlar,Kafkasların ortasında bulunmakta. Petrol ve zengin yeraltı kaynaklarınınbulunduğu bölgededir. Ekonomik, Siyasi ve coğrafi durumundan batılı ülkelerTürkiye ile iyi ilişkiler adı altında sinsi politikalar yürüterek Türkiyeüzerinden yıllarca bölge ülkelerinde hakimiyet kurmuşlardır. Türkiye Askerî vesiyasî olarak sorunlu ülkelerinde komşusu durumundadır. Türkiye dünya da teklaik ve demokratik İslam ülkesidir. Bu zenginliklerden faydalanmak isteyenAmerika ve diğer batı ülkelerinin bölge üzerindeki Karanlık çirkin kanlıplanları hiç bitmemiştir. Gelişen teknoloji ve dünyaya açılan girişimci birTürkiye artık müttefik olmaktan çıkmıştır. Ekonomik güç haline gelmeklekendilerine rakip olmuştur. Türkiye diğer taraftan kendi savunma sanayigüçlendirmekte. Sanayileşen, Kentleşen, ekonomik, siyasi, kültürel başarıyakalamış genç nüfusa sahip bir Türkiye konumuna gelince, Amerika ve Avrupaülkeleri harekete geçtiler. Bölgede çok değerli yer altı madenlerinden payalmak için İngiliz, Amerika ve İsrail Bölgede ve Türkiye de terör kartlarınıkullanmaya başladılar. Arap baharı yalanları ile onlarca devleti karıştırarakmilyonlarca masum insanın ölümüne sebep oldular. İşgal ettikleri ülkelerdekicamileri yıktılar, kadın çocuk demeden öldürdüler, bölge ülkeleri arasına fitnebıraktılar. Türkiye de yapmak istedikleri karıkşıklığı on beş temmuz ihanetibaşarılı olmayınca sınırlarımız dışından saldırmaya başladılar. Komşuülkelerdeki iç karışıklıktan faydalanarak ülkemizi tehdit etmeye başlayarakdüşmanlıklarını üst seviyeye çıkardılar. Türkiye nin de izlemiş olduğu yanlışdış politikalardan faydalanarak, beslemiş oldukları terör örgütlerini açık açıksilahlandırıp ülkemiz insanının üzerine salmakta. Türkiye ye para ilevermedikleri ağır silahları terör örgütlerine binlerce tır dolusu bedavavermekteler. Dünya da bu manzarayı izlemekte. Nato tatbikatında düşman hedefiolarak, Müttefiği olan ülkenin lideri Atatürk ve Cumhurbaşkanının resminikoyacak kadar alçak ve adiler. Dört koldan saldırıya gecen kanlı katillerbaşarılı olamayacaktır. Ülkemiz içerisinde beslemiş oldukları kanı bozuklarda,dışarıdaki terör örgütleri de, bunlarla iş birliği yapan batılı ülkelerbaşarılı olamayacaktır. İç hesaplaşmaları bir kenara bırakıp, şimdi birlikzamanı diyerek ülkemize ve insanımıza sahip çikmanın zamanı. Bu büyük millet busıkıntılı dönemi el birliği ile beraberce atlatacaktır. Her zaman olduğu gibiülkemize kin besleyenler kaybedecek yine bu millet kazanacaktır. Yeter ki bizbirlik olalım. Ülkemize alçakca planlar yapanlara vereceğimiz bir cevabimızdabirlikteliğimizdir. Güneyimizi kuşatma hevesindeki katillere hep birliktediyelim. Geldiğiniz bibi gideceksiniz. Ondan sonrada içimizde maaş veripbeslediğimiz hainleri temizleme sırası gelecektir. Unutmamak gerek TürkMilletinin kendisinden başka dostu yoktur.