Vakıflar ve Kültür Varlıklarıİhale Yönetmeliği kapsamında restore edilecek olan tarihi Tahtani Leylek Cami?ninrestore edilmesi için çalışmalar başladı. Gaziantep Vakıflar BölgeMüdürlüğü tarafından 2017-2018 yılları içerisinde restore edilecek olan camininaslına uygun bir şekilde yeniden ibadete açılacağını belirten yetkililer şusözlere yer verdiler. "Vakıf eserler arasındayer alan camilerin restorasyonuna büyük önem veriyoruz. Daha çok Osmanlıdönemine ait olan ve ortalama 400-500 yıllık bir tarihe sahip olan bu camilerinyok olmaktan kurtarılması bizim için çok önemli. Aslına uygun olarak restore edilentarihi mekanlar, hem yok olmaktan kurtarılmış oluyor, hem de tarihi kent dokusuortaya çıkartılarak, kentin tarihi ve kültür turizmi açısından gelişmesinekatkı sağlanmış oluyor. Amacımız tüm vakıf eserleri belirli bir programdahilinde restore ederek genç kuşaklara kazandırabilmek şeklinde konuştular.