2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde İlimiz genelindeki resmi okullarda " Sosyal Okul Projesi" uygulanacak olup, bu proje ile çocuklarımızın Sportif, Sanatsal ve Kültürel aktivitelere katılımlarının sağlanması amaçlanmaktır. Proje ile ilgili proje uygulama formları, yönergeleri ve kriterler aşağıda sunulmuştur.