E-devlet şifresi ile birçok işlemi gerçekleştirilebilmesinerağmen, internet üzerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi 2012'den bu yanaalınamıyordu. Bu belgeye sahip olabilmek için genelde kaymakamlık binalarındabulunan nüfus müdürlüklerine bizzat giderek kimlikle başvuruda bulunulmasıgerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlarnüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri belgelerinin çıktısını alarak ilgilimercilerde kullanabilecek. Nüfus müdürlüklerine asılan yazıda, e-devletten alınançıktıların, nüfus müdürlüklerinden alınan belgeler ile aynı hukuki vasfıtaşıdığı ifade edildi. Bakanlar Kurulu tarafından, Nüfus Hizmetleri KanunununUygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik geçen şubat ayı sonundaResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle, bürokratik birdizi işlemi azaltan nüfus kayıt örneği alma gibi hizmetin 7 gün 24 saat işlemyapabilme kolaylığı sağlanmış oldu.