Nizip Ticaret Borsasında gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2008KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi 1. gözetim tetkiki neticesinde kalitestandartlarımız bir kez daha tam puan aldı.Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi ErolGüneş tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkiki sırasında borsamızda, KaliteYönetim Sistemi standartları çerçevesinde üye odaklı yapılan çalışmalarincelendi. Denetime Nizip Ticaret Borsasını temsilen Kalite ve Akreditasyon SorumlusuAbuzer Küpeli katıldı.Başarılı tetkik sonrası görüşlerini dile getirenErol Güneş, Borsamızdaki başarılı çalışmalardan dolayı başta Yönetim KuruluBaşkanımız İbrahim Sarı olmak üzere Yönetim Kurulumuzu ve emeği geçen tümpersonelleri tebrik etti. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, üye beklentileri,ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile üye memnuniyetininartırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.ISO 9001:2008, kuruluşun organizasyonel yapısından üyelerinin memnuniyetseviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine,iç denetimlerden ve satın almaya kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemikoşullarını belirler.