Sakarya, Kaynarcailçesinde 20 yaşındaki 9 aylık hamile olan Suriye?li Emani Al- Rahmun adındaki bir kadına tecavüzederek onu ve yanındaki 11 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesitüm vicdanlara ateş düşürdü. Zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve ülkemizdemisafir olarak ağırladığımız Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucuhadisenin acısını Nizip Milli İradePlatformu olarak bizler de yüreğimizde hissediyor, bu yürek yakan vahşetikınıyor. Kendilerine Allah?tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz.Nizip ilçemiz sınıra yakınlığı dolaysıylaSuriyeli kardeşlerimizin nüfusça yoğun bulundukları bir ilçemizdir. Suriyelisığınmacılarla yaşanan çok küçük tartışmaların bile büyük olaylara dönüştüğü yada dönüştürülmeye çalışıldığı şu günlerde gerek basın yayın organlarındagerekse sosyal medyada, tahrik edici, yalan ve yanlış bilgiler içeren birçokhaber yer almaktadır. Sığınmacıların bir hedef tahtası haline dönüştürülmesi,ülke içerisindeki huzur ortamının bozulmaya çalışılması bizlere, Türk toplumuile Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını gösteriyor.Suriyeliler bizim kardeşimizdir, bu kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır.Kardeşliğimizi bozmaya güçleri yetmeyecektir.Fütursuz söylemlerle bir topluluğa karşıkin tohumları ekenler, provakatif, bozguncu açıklamalarıyla toplumun huzur vesükûnunu bozanlar, yalan beyanlarla infiali körükleyenler sadece ahlakî birmesuliyeti çiğnemekle kalmıyor ayrıca TCK?nın 216. maddesince suç işlemişoluyorlar. Suriyelileri istemiyoruz, Suriyeliler gitsindiyen herkes bu *******in dolaylı olarak sorumlusudur. Suriyeli kardeşlerimizekarşı giderek artan ırkçı yaklaşımların bertaraf edilmesinde biz sivil toplumkuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Kamp dışında aramızda yaşayanailelerin, toplumsal kabul görmelerine yardımcı olunması, kültürel kodlarımızdave medeniyet tasavvurumuzda yer alan ensar-muhacir kardeşliğini ihya etmesi bütünbu sorunların üstesinden gelinmesine büyük katkı sunacaktır.Vicdan izan veinsaf sahibi herkese sesleniyoruz: binlerce yıldır mazlumlara din, dil, ırk vemezhep ayırt etmeksizin umut götürmüş, güvenli bir liman olmuş topraklarımızdahepimizin emniyetini ve huzurunu sağlamak ortak sorumluluğumuzdur. Emani nin eşiHalid el Rahmun un ?ne olur trafik kazası deyin. Ailelerimiz tecavüz edilipöldürüldüğünü duymasın ,Türkiye ye zarargelmesin Çünkü Türkiye mazlumların son kalesi? sözlerinden dolayı utanmamızgerkir.Devletimizin korumasında yaşamını sürdürengerek yerli vatandaşlarımız veya muhacir kardeşlerimize karşı hunharca insanlıkdışı işlenen hiç bir suç cezasız kalmamalı bunu yapanlar en ağır şekildecezalandırılmalı ibreti alem için idam edilmelidir.