Nizip İlçesi#180nde, inşa edilenSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının inşaat çalışmaları süratli bir şekildedevam ediyor. İlçeye yeni SGK binasınınkazandırılması için uzun uğraşlar veren Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan?ıngirişimleri sonuç verdi.Kısa süre önce Nizip Adalet Sarayı karşısında bulunanarazi üzerine SGK hizmet binası için temeli atılmıştı.İnşaat çalışmaları isehızlı bir şekilde devam ediyor. 1.800 metre kare alan üzerine inşa edilecek ve 2017 yılı sonunda hizmetverecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu yeni binasının ilçe için büyük bir kazanımolacağı ifade edildi.