Bina yöneticilerince asansörlerin yılda bir kez periyodikkontrollerinin yaptırılması ve asansörlerinin kırmızı etiketlenmesi halinde,insan can ve mal güvenliği acısından bir ay içinde güvenli hale getirilmesi gerektiğiaksi halde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.Resmi gazete#180deyayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15.Maddesi#180nin 1. fıkrasında, "Bina sorumlusu asansörün güvenli birşekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kezperiyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretininödenmesinden sorumludur" denildiğini belirtildi.Ayrıca aynı yönetmeliğin 24. Maddesinin 4?üncü fıkrasında,"Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodikkontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli halegetirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolüyapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafındanmühürlenerek hizmetten men edilir" hükmü bulunduğu hatırlatıldı.Bu sebeple, bina yöneticilerince asansörlerin yılda bir kezperiyodik kontrollerinin yaptırılması ve asansörlerinin kırmızı etiketlenmesihalinde, insan can ve mal güvenliği acısından bir ay içinde güvenli halegetirilmesi gerektiği, aksi takdirde, bina sorumlularına veya kat maliklerineidari para cezası uygulanacağı kaydedildi.