Nizip Ticaret Odası (NTO) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ınteşrifleri ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği?nin (TOBB)73.Genel Kurulu?na katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu?nun ev sahipliğindeTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 73.Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın yanı sıra,Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.TOBB?nin 73.Genel Kurulu?na Nizip Ticaret Odası?nı temsilenNTO Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim KuruluBaşkanı Mehmet Özyurt, NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, NTO Üyesi MuratBenzer ve Bilgi İşlem Basın Yayın Personeli Ali Rıza Deniz de katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul?unaçılışında yaptığı konuşmada ? Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içindeolma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye?nin yarınını, bugününden çok dahagüzel yapma zamanı.? ifadesini kullandı.?Hisarcıklıoğlu burda yaptığı konuşmada, yeni hükümetsistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, kararlar daha hızlı alınacağınıbelirtirken, ?Devletteki çarkların hızlanması, bürokrasinin aşılması, özelsektöre olumlu yansıyacak. Böylece Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışmaiçinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye?nin yarınını, bugününden çokdaha güzel yapma zamanı. Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlananyönetimde, kararlar daha hızlı alınıp uygulanacak. Devletteki çarklarınhızlanması, bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. Böyleceekonomide yeni bir büyüme modelini ve kalkınma hamlesini hazırlayabileceğiz?dedi.Türkiye?nin, son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişmegösterdiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, artık yarına odaklanmak ve geleceğebirlikte yürümek gerektiğinin altını çizdi. Reform ateşini yenidencanlandırmanın önemi üzerinde duran TOBB Başkanı, hep birlikte çalışarak yenibüyüme hikâyesini tüm dünyaya göstereceklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TOBB Genel Kurulu?ndayaptığı konuşmada, iş dünyasının aynı zamanda bulundukları şehirlerin kanaatönderleri, sivil toplum temsilcileri olduğuna işaret ederek, "Temsilettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle bu salon, aslındaTürkiye?nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği vedesteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdamoluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine ulaşmak için gayret gösterensizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır"dedi. Komisyonlarınsunuşlarını yapmasından sonra Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.