Bilindiği üzere 19/08/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması için bazı imkanlar getirilmiştir.Söz konusu kanundan yararlanan vatandaşlarımızın yapacakları ödemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler ektedir.Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.