Türkçülük günü 1954 yılından bu yana ülkemizde ve kafkasyadaMilliyetci, Turancı, muhafazar, ülkücü insanlar tarafından kutlanan bir gündür.Hüseyin Nihal Atsız ve dava arkadaşlarının 3 Mayıs 1944 tarihindekiduruşmasının ardından oluşmuştur. 3 Mayıs 1945 tarihinden sonra Hüseyin NihalAtsız ve 10 mahkûm arkadaşı tarafından kutlanmıştır. Daha sonra takip edenyıllarda geleneksel hale gelerek Türkçülük günü adını almıştır. 3 Mayıs 1944Türk gençliği için anlamlı bir gündür.Türkcülük, Turancılık, hareketinin savunucusu Hüseyin Nihal Atsız ve yargılanandava arkadaşlarına sahip çıkıldığı gündür. Hüseyin Nihal Atsız, Her milletiniçindeki azlıklar o milletin hakim ırkının adını alır. Devletin ülküsününTürkçülük olması gerektiğini, dönemin iktidarını uyarmak amaçlı yazdığımektuplardan haklarında dava açılmıştır. Devletin içerisine Kominist ve hainmilitanlar yerleştirildiğini içeren mektuplar, iktidardaki bazılarını rahatsızettiğinden Hüseyin Nihal Atsız ve arkadaşları hakkında dava açılmıştır.Yargılandığı sürede Türkcülük, Turancılık hareketi ülke geneline sıçramış,İnsanlar çeşitli şehirlerden Ankara?ya gelerek yargılanan Hüseyin Nihal Atsızve dava arkadaşlarına destekler vermişlerdir. Üniversite gençliği yargılamayatepki için ayaklanmıştı. Ülke genelinde halkı Türkcülük, Turancılık konusundaaydınlatan bildiriler dağıtmıştır. Türkcülük Turancılık hareketi ülkemizdışında en çok Sovyetler Birliğini rahatsız etmişti. Türklerin ağırlıklı olarakyaşadığı bölge Sovyetler Birliği sınırları içindeydi. Ruslar, Türkçü Turancıhareketlerden korkuyordu. Eğer bir gün ülkesine sıçrarsa Sovyetler Birliğinindağılacağını görmüştü. Bu kutsal hareketin ülkesine yayılacağını gördüğü içinülkemiz içerisindeki hainleri kullanarak bu harekete inanan insanları tasfiyeetmek için dönemin iktidarının içerisindeki koministlerinde desteğini alarak buinsanları, Türkcülük Turancılık, ırkçılık suçlaması ile haklarında davaaçılarak suçsuz yere 1,5 yıl cezaevlerinde yatırdılar. Türkcülük, Turancılıkakımı ülkemizde olduğu gibi Sovyetler Birliği ve tüm kafkasyaya sıçramıştı.Rusların korktuğu başına geldi. 1917 kurulan Sovyetler Birliği 1991 yılındadağıldı. Türkçülük, Turancılık hareketinin onlarca isimli isimsiz kahramanıvardır. Üç mayıs Türk milletine, Türk Milliyetciliğine sahip çıkıldığı gündür.Türk gençliğinin kendi fikirlerini dünyaya haykırdığı bir gündür. Türkcülük,Turancılık Milliyetcilik fikirlerinin sözcüsü Hüseyin Nihal Atsız ve diğerdüşünürlerin anıldığı gündür.