Nizip Engelliler Derneği Başkanı Abdurezzak Pamuk, 10-16Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Pamuk mesajındaşunları belirtti: ? Engellilik sadece kişinin ya da mensubu bulunduğu toplumunsorunu değil tüm insanlığın bütünleştiği sorundur. Bu münasebetle sadeceülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde kutlanmakta vesorunlarına çözüm aranmaktadır.? ?Herkesin bir engelli adayı olduğunu aslaunutmamalıyız. Güzellikleri yalnız engelsizler için değil tüm engelliler içindeistemeliyiz. Aramızda olup da aramıza katılmak isteyen engellilerin çağrılarınakulak tıkamamalıyız, İsteyen engellilerin ?BİZ DE VARIZ? çağrısına kulaktıkamadan onları da aramıza almalıyız. Asla engelli olmak engel değildir? hiçbir engel Allah?a kul olmaya engel de değildir. Sorunları aşmada engellilerinsabırlı ve azimli olması gerekmektedir.? ?Devletimiz engellilerin sosyal yaşamakatılmaları konusunda hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmektedir. Engelliçocukların ve yetişkinlerin eğitiminde gerek kamusal gerekse özel kurslaraçarak destek olmaktadır. Ağır engelli kardeşlerimize bakım parası ödenmektesosyal güvencesi olmayan engellilere de aylık ücret ödenmektedir. Gerek Kamudaçalışmaları için gerekse özel firmalarda çalışmaları için İŞ-KUR vasıtasıyladenetimleri sıklaştırıp özel kanunlar çıkararak engellilerin çalışmaolanaklarını yükseltmiştir. Bu bağlamda Devletimize teşekkürü bir borçbilmekteyiz.? ?Engelli insanların sağlık, rehabilitasyon, çevre ve eğitimlerive istihdam alanlarına dikkat çekmek için 10-16 Mayıs engelliler haftası olarakele alınmaktadır. 156 ülkede aynı zamanda değerlendirilen bu haftanın tümengelli kardeşlerimize kutlu olmasını ve bütün engellerin en kısa süredeaşılmasını temenni eder, engelliler haftasını kutlarım.? dedi.