Nizip Ticaret Odası (NTO) ülkemizin ekonomisine veüyelerinin dış pazara açılmalarına katkı sağlamak amacıyla Almanya?datemaslarını sürdürüyor.Resmi temaslar kapsamında Nizip Ticaret Odası Yönetim KuruluBaşkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiğit?inde aralarındabulunduğu 20 kişilik heyet ile Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)Avrupa Genel Başkanlığı?nı ziyaret etti.Ülkemizin en önemli müttefiklerinden biri olan Almanya ileköklü geçmişe sahip, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerimiz bulunduğunubelirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ?Almanya?dayaşayan 3 milyon Türk vatandaşı, her yıl ülkemizi ziyaret eden 5 milyona yakınAlman turist ve ülkemizde yaşayan 15 bini aşkın Alman vatandaşı ilişkilerimizinen önemli temel unsurlarıdır.?dedi.Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde inişliçıkışlı bir seyir izlediğini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekildesürdürdü: ?Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkeler arasında ikili ilişkileraçısından bu yılın çalkantılı geçmesine neden oldu. Devletlerarasındakiilişkilerde iniş-çıkışların olması doğal olduğu kadar diplomasi ve iletişimkanallarının açık olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye ve Almanyaarasında kapsamlı siyasi bağlar, yoğun ekonomik ve ticari ilişkiler, bölgeselkonularda ortak çıkarlar bulunuyor. Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağıve en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkedir. Türk ekonomisi Avrupalı şirketleriçin çok kapsamlı tedarik ve yatırım imkânları sunmaktadır. Türkiye?nin dinamiközel sektörü cazip işbirliği partneridir. Almanya, Türkiye?ye yapılan doğrudanyabancı yatırımlarda hem yatırımların yapıldığı süre hem de yatırım yapanşirketlerin sayısı bakımından lider konumdadır. Türkiye?de Alman şirketlerininfaaliyetleri sanayi üretiminden, her türlü ürün ve hizmetlerinpazarlanmasından, perakende ve toptancılığa kadar uzanmaktadır. Bu da bizlerimutlu etmektedir. Bizlerde karşılıklı yatırımlara büyük önem vermekteyiz.Bugünkü programımızda Almanya ile daha fazla iş yapabilmenin yollarını istişareedeceğiz. İş birliklerimizi sadece ihracat-ithalat boyutuyla sınırlamakistemiyor, yatırım konusunda da Nizipli iş adamları olarak Almanya?yayatırımlar yapmak ve ülkelerimiz arasındaki yatırımların artmasını istiyoruz.Gaziantep ve Nizip tarımdan sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir kent.Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasınayönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. Sizleri de Odamıza davet ve misafir etmektenbüyük bir şeref duyacağımızı belirterek bugün odamız heyetine göstermişolduğunuz ilgiden dolayı TÜMSIAD Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler veüyelerine teşekkür ederim.? ifadelerini kullandı.Gerçekleşen ziyarette katılımcılara TÜMSİAD Avrupa GenelBaşkanı Cahit Kerenciler tarafından Almanya?nın sanayisi, ekonomik durumu vegıda sektörü ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İkili görüşmelerin sonbulmasıyla Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafındanTÜMSİAD Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler?e ziyaret anısına plaket, Nizipzeytinyağı ve sabun logoları da hediye edildi.