KOSGEB kredilerinde yaşanan sorunlar ile ilgili istişaretoplantısı KOSGEB Başkanlık Müşaviri Serhan Eker, KOSGEB Gaziantep HizmetMerkezi Müdürü Sadık Gözek, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı MehmetÖzyurt?un katılımıyla Nizip Ticaret Odası?nda (NTO) düzenlendi. Ülkemizin birçokkonuda kurtuluş savaşına benzer savaşlar verdiğini belirten Nizip Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ?Ülkemizin çevresinde yaşanan olaylar,dünyanın yeniden dizayn edilmeye çalışılması, ülkenin içerisindeki ekonomikriskler, dış baskılar ve bunlara benzer olaylardan dolayı son zamanlar dadevletimiz, esnafın ve sanayicisinin önünü açmak için birçok tedbirleralmaktadır.? dedi. Devletimizinalmış olduğu tedbirlerden bir tanesinin de KOSGEB?in dokuz bankayla anlaşarakesnafımıza kredi vermeye başlaması olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurtsözlerini şu şekilde sürdürdü: ?Esnafımıza kredi verilmesi konusundabankalarımızdan taleplerimiz oldu fakat gördüğümüz kadarıyla bankacıarkadaşlarımız bu konuya çok sıcak bakmaktadırlar. Her ne kadar Nizip?inekonomisi, ülkemizin ve ilimizin ekonomisine oranla daha hızlı büyüse debugünkü ekonomik kurtuluş savaşının içerisinde hepimizin insani bir göreviolmalıdır. Bu konuya el uzatarak destek vermemiz gerekmektedir. Nizip genelinde263 esnafımız KOSGEB?den destek almaya hak kazanmıştır. Bu sayının çok az veyetersiz olduğunu görüyoruz. Esnaf oda başkanlarımız ve bizim bu konuda tanıtımve reklam çalışması yaparak KOSGEB vasıtasıyla kredi alan işletme sayısını ikiüç katına çıkarmamız gerekmektedir. Bunun dışında da bankacı arkadaşlardanricamız bankanın haklarını saklı tutarak üyelerimize kendi eşine dostuna krediverir gibi davranarak ilçemiz ülkemiz ve toplumun huzuru için yardımcı olmalarıgerektiğini düşünüyoruz. Bunu yapabilirsek devletimizin yapmaya çalıştığı amacıyerine getirmiş hem de daha fazla esnafımıza kredi kazandırmış oluruz.Dolayısıyla bankalarımızın bu konuda en iyisini yapacağına inancımız sonsuzdur.Bugün ilçemize kadar teşrif ederek bizleri bilgilendiren KOSGEB BaşkanlıkMüşaviri Serhan Eker, KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Gözek vesizlere Odamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.? şeklinde konuştu. KOSGEB BaşkanlıkMüşaviri Serhan Eker ve KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Gözek iseişletmelerin KOSGEB kredisi kullanırken karşılaştığı sorunlar ve çözümönerileri ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler verdi. Düzenlenentoplantıya Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başlan Yardımcısı Mahmut Polat,NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karabacak, Nizip?te faaliyet gösteren BankaMüdürleri ve Nizip Esnaf Oda Başkanları ve KOSGEB Nizip Temsilcisi MustafaAydın da katıldı.