Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, SMMM NizipTemsilciliği ve Nizip Ticaret Odası işbirliği ile SGK?da İstihdam DestekleriBilgilendirme Toplantısı Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı salonundadüzenlendi. Düzenlenen seminere Nizip Ticaret Odası Yönetim KuruluBaşkan Yardımcısı Mahmut Polat, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlerOdası Başkan yardımcısı Hikmet Güneş, Gaziantep Serbest Muhasebeci MaliMüşavirler Odası Nizip Temsilcisi Necati Kılıç, Nizip Sosyal Güvenlik MerkeziŞefi Müslüm Demir, NTO Üyeleri ve çok sayıda sanayici ve işadamı da katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Nizip Sosyal GüvenlikMerkezi Müdürü Sinan Bayram toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlereteşekkür ederek SGK? da istihdam destekleri ve uygulamalarla ilgili bir sunumyaptı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan NizipTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 7 ŞubattaAnkara?da gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası?nda Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan?a iş dünyası tarafından istihdama destek sözü verildiğini belirtti. Nizip?li İşadamları olarak Mart ayı sonuna kadar 500 kişiyılsonuna kadar ise bin 500 kişi istihdam sözü verildiğini hatırlatan NTOBaşkan Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini şu şekilde sürdürdü; ?Cumhurbaşkanımıztarafından başlatılan istihdam seferberliğine Nizip?li İşadamları olarak en üstdüzeyde katılım sağlanacağına inanmaktayız. İstihdam seferberliğininyürütülmesi için işadamlarına Nizip Ticaret Odası olarak daima destek ve rehberolunacaktır. İşadamlarımızın istihdama katkı sağlarken devletimizin vermişolduğu desteklerden en üst düzeyde faydalanmaları için çalışmalarımız devamedecektir. Günümüzde işyerlerinin nitelikli personel çalıştırmaları firmalarınfaaliyetlerini sürdürmek için oldukça önemlidir. İlçemizde faaliyet gösterenKOBİ?lerin Nitelikli Eleman Desteğinden faydalanması, işsizliğin azalması veistihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle işadamlarımızınbilgilendirme toplantısına katılmaları önem arz etmektedir. Son zamanlarda dışkaynaklı çeşitli örgütler ülkemize pek çok sıkıntı yaşatmaktadır. Bu nedenlemillet olarak içeride birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Cumhurbaşkanımızınliderliğinde ve milletimiz dik duruşuyla bunların hepsini aşacak güce ve azmesahip olduğumuzu gösterdik. Şimdi ise işadamları olarak istihdam ve ekonomidedik durma ve destek olma zamanıdır.? 2017 yılında işsizliğin azaltılması içinistihdama Nizipli firmalar olarak destek vermeliyiz. Bu vesileyle seminerimizindüzenlenmesinde katkı sağlayan Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, SMMMNizip Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunar, hepinizi şahsım ve Nizip TicaretOdası?na saygı ve sevgi ile selamlarım.? dedi. Mart ayının içerisinde muhasebecilerin işlerininyoğunlaştığını belirten Gaziantep SMMM Odası Nizip Temsilcisi Necati Kılıç,?687 sayılı kanun hükmünde kararname ile ilgili seminerimize katılımınızdandolayı herkese teşekkür ederim.? dedi. Muhasebecilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Necati Kılıçsözlerini şu şekilde sürdürdü: ?Bildiğiniz üzere Mart ayı içerisinde işlerimizçok yoğun ancak son günlerde yürürlüğe giren kanun ve desteklerden dolayıişlerimiz biraz daha yoğunlaştı. Defter sayılarının KOSGEB işlemlerininmuhasebecilerin yapmasının faydasına olacağı kanaatindeyim. Bu işlemlerMuhasebeciler yapmadığı zaman başka kişiler tarafından yapılmaktadır.? dedi. İstihdam seferberliği ile ilgili seminerde Nizip?te olmanınmutluluğu içerisinde olduğunu belirten Gaziantep Serbest Muhasebeci MaliMüşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu, şunları ifade etti: ?Yeni açıklananTÜİK rakamlarına göre işsizlik sürekli artmaktadır. 5 tane gençten biriişsizdir ve bunların çoğu üniversite mezunudur. İstihdam seferberliğikapsamında muhasebeciler olarak elimizden gelen desteği vermekteyiz. Ancak asılolan güven ve huzur veren bir piyasa ve yatırımların artmasıdır. Gerçekistihdam ancak bu şekilde sağlanabilir.? şeklinde konuştu.