Nizip Belediyesi bünyesinde bulunan ve şuan hizmet vermekteolan yeni Fıstık Halinde 42 adet işyerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, ??Yeni FıstıkHalindeki F Blokta 12, GBlokta ise 30 olmak üzere toplam 42 adet işyeri satışa çıkarılmıştır. Bukapsamda ihaleye katılmak isteyen kişilerin Türkiye?de tebligat için adresgöstermesi, vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterdenvekaletname, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, satış şartnamesi için satın aldığınıbelirten makbuz aslı, ihaleye iştirakeden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname, geçici teminat ve güvencebedeli ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Nizip Belediyesi?ndenborcu olmadığına dair belgeleri hazırlamaları gerekiyor.Evraklarla birlikteihale tarihi olan 21 Mart Salı günü Nizip Belediyesi Toplantı Salonu?nda hazır olmalarıgerekmektedir?? denildi.