Gaziantep BüyükşehirBelediyesi ile Nizip Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçegenelinde başlatılan refüj düzenlemeleri devam ediyor. Özellikle ana bulvar veparklarda yoğun bir şekilde çalışan ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında biryandan ağaçlandırma diğer yandan çimlendirme çalışması yapıyor. Çalışmalarla birlikte anabulvarlardaki refüj bakımlarının yapılması ile birlikte çalışmalarına buradayoğunluk veren ekipler, eski ve kurumuş çimleri yerinden sökerek yerine yeniçim ekiyor.