Birleşmiş Milletler Unicef Heyeti, Geçici Barınma Merkezlerinden Nizip-1 Çadırkenti ziyaret etti.