Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Malezya?daki resmiziyaretlerinin kinci gününde Kuala Lumpur Ticaret Baş müşaviri Refik Özgür ilebirlikte Çin-Malezya Ticaret Odası?nı ziyaret etti.Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Akkuş, NTOYönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, MehmetYiğit, Mustafa Polat, Gaziantep KOSGEB Uzmanı Selim Çörekçioğlu ve NTOÜyelerinin de bulunduğu heyet Çin-Malezya Ticaret Odası?na ziyarette bulundu.Malezya ile İkili ilişkilerdeki işbirliğimizi BirleşmişMilletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8 gibi birçok uluslararası platformda dasürdürdüklerini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı MehmetÖzyurt, ?Güneydoğu Asya ülkeleri arasında dördüncü büyük ticaret ortağımız olanMalezya ile 2015 yılı toplam ticaret hacmimiz 1.7 milyar Dolar seviyesindeolmuştur bu da bizleri sevindirmektedir.? dedi.Malezya ve Türkiye coğrafi açıdan birbirine uzak ancak Ortaktarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayan NTO Başkanı Özyurt; ?ÇoğunluğuMüslüman iki ülkeyiz, bu güç ile ikili işbirliklerimizi gün geçtikçe her alandadaha da geliştirmektedir. Malezya?ya ihraç ve ithal edilen ürünlerebaktığımızda Bölgemiz ve ilçemiz açısından oldukça büyük avantajlarımızbulunmaktadır. Bu nedenle, daha etkin birliktelik içerisinde olmalıyız.Yatırımları mümkün olduğunca çeşitli coğrafyalara yaymak gerekir. Malezya?nınTürkiye?de Acıbadem Sağlık Grubu ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi oldukçaönemli yatırımları var. Bundan gurur duymaktayız. Malezya?da sürekli ikameteden 500 vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye?de ise 42 Malezya sermayeli firmafaaliyet göstermekte ve bu sayının karşılıklı işbirlikleri ile artmasını umutediyoruz. Bizlerde karşılıklı yatırımlara büyük önem vermekteyiz. Bugünküprogramımızda Malezya ile daha fazla iş yapabilmenin yollarını istişareedeceğiz. İş birliklerimizi sadece ihracat-ithalat boyutuyla sınırlamakistemiyor, yatırım konusunda da Nizipli iş adamları olarak Malezya?yayatırımlar yapmak ve ülkelerimiz arasındaki yatırımların artmasını istiyoruz.Gaziantep tarımdan sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir kent. Bunedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasınayönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım.Sizleri de Odamıza davet ve misafir etmekten büyük bir şeref duyacağımızıbelirterek bugün odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder,sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum? şeklinde konuştu.Ayrıca NTO Başkanı Özyurt tarafından Malezya?lı firmalaraNizip Ticaret Odası?nın çalışmaları ve Nizip?te faaliyet gösteren işletmelerhakkında geniş bilgiler verdi.Çin-Malezya Ticaret Odası Başkanı Michail Chai Ken ise:?Çin-Malezya Ticaret Odası?nın faaliyetleri ve Malezya?lı firmalar hakkında NTOheyetine bilgiler verdi. Michail Chai Ken Nizip Ticaret Odası?nın ziyaretinden dolayımemnun kaldıklarını, bu tür ikili görüşmeler ve ziyaretler iki ülke arasındaticaret hacmini arttıracağını ve ikili ilişkilerin gelişeceğini belirterekNizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetine yapmış oldukları ziyaretiçin teşekkür etti.Konuşmaların ardından NTO Başkanı Mehmet Özyurt tarafındanÇin-Malezya Ticaret Odası Başkanı Michail Chai Ken?e Nizip Ticaret Odasıtarafından tescil ettirilen Nizip Zeytinyağı?nın Coğrafi İşareti?nin tanıtımınıyaparak çeşitli hediyeler takdim etti.