Asım mıhçıoğlunun Facebook'undan alıntıdır.

Nizip'te arap devleti !
30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi şartlarına göre Osmanlı Ordusu terhis edilir.
Beyrut ve Filistin Fransızlara Suriyenin şam ve doğusu ingiliz güdümünde arap devleti kurulur.Başına İngilizler tarafından Mekke Kralı yapılan Kral Hüseyinin yeğeni Faysal getirilir.Antep urfa Halebe bağlı olduğundan dolayısıyla arap devletine ait olur ve İngiliz mandasında kabul edilir.
Nizip te yaşanan bir olay:
Nizip o zaman Halebe bağlı bir nahiye.İki atlı nizibe bir mektup getirir.
Mektupta Osmanlı devletinin yıkıldığını yeni arap devletinin kurulduğunu Nizibin de bu devlete bağlı olduğunu Krallarının Arap Kral Faysal olduğunu,yakında Nizibe gelecek olan Kral Faysalın yeğenine karşılama merasimi yapılmasını yazıyor.
Nizibin ileriki gelenleri Hacı Mehmet Efendi (Sayın) başkanlığında toplanıyor.
Hacı Mehmet heyete soruyor
-"Ülen içinizde arap olan varmı?"
Kardeşi Hacı Ahmede
-"Oğlum bizim soyumuzda araplık varmı?" yok
Belediye Başkanı Ali efendi,Süleyman Ağa (Alkan),Kazıkoğlu Abdulaziz ;hepsine soruyor.
Alıyor kağıdı kalemi yazıyor
"Ülen Arap Nizip Nahiyesi Türk oğlu Türktür.Burada ilaç niyetine bir tek arap yoktur.Bir tek aşağı obada o Arap Keloğlan (Abdullah Altınbaş) var.
Yediden yetmişe Nizip ahalisi ölmedikçe seni Fıratın bu geçesine geçittirmeyiz."
Yazar yollar.Yollar ama ne silah var,ne asker.Eşkiya Mamatoya haber salar.Mamato,asker kaçağı ,eşkiyadır ama sonradan Antep savunmasında Çete reisi olmuştur.
Mamato dağdan gelir Nizibe Muhafız komutanı olur.1918 Aralık.

https://www.facebook.com/photo.php?f...7213768&type=3