Kredi Garanti Fonu, TOBB, KOSGEB ve Bankaların ortaklığındanoluşan ortaklık yapısı ile KOBİ kapsamındaki firmalara kefalet ve ülkegenelinde 33 adet şube ağı ile tüm il ve ilçelere hizmet sunmaktadır.
Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası ve Kredi Garanti Fonuişbirliği ile Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı salonunda tanıtım vebilgilendirme toplantısı düzenlendi.
KGF Gaziantep Şube Müdürü Ertuğrul ÇAY tarafından KOBİkapsamındaki firmalara kefalet desteği, KGF aracılığıyla kredi kullanılması,KGF'nin destek verdiği alanlar, KGF'nin destek verebileceği KOBİ kapsamındakifirmalara üst limit, Kullandırılan kredilerde en fazla kefalet oranı gibiönemli konularda katılımcılara bilgiler verdi.
Düzenlenen toplantıya NTO Yönetim Kurulu Başkanı MehmetÖzyurt, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, banka müdürleri ve sanayici işadamlarıkatıldı.