Hükümet, bu yılafetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım KrediKooperatiflerine olan borçlarını 1 yıl süreyle erteledi.

Konu ile ilgili açıklamayapan Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz, Bakanlar Kurulu'nun çeşitliafetler nedeniyle zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım KrediKooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar ResmiGazete'de yayımlandığını Buna göre karar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ilçegenelinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, sel-su baskını, fırtına,aşırı yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, kapsadığını söyledi.

Uygulamada ekili alanları,ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları zarar gören Çiftçi KayıtSistemine kayıtlı çiftçilerin Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerineolan borçları 1 yıl süreyle erteleneceğini ifade eden Durmaz şunları kaydetti:

''Karara göre uygulamadan yararlanacak olan çiftçilerin, ekilişleri, ürünleri,hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar görmüşolması ve bu durumları hasar tespit komisyonlarınca belirlenmiş olmasıgerekiyor. Çiftçilerin borçlu oldukları 23 Eylül 2013 tarihine kadar ZiraatBankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurması gerekiyor'' dedi.