Türkiye’de ilk defa bir milli marş yazılması teşebbüsü, 1920’de başlandı
bir duruyuru yapılarak herkesin bu marş yazılmasına katkıda bulunması ve birinci olacak marş para verileceği söylendi .
Yarışmaya 724 parça şiir katıldı. Fakat hiçbirisi milli marş olmaya layık görülmedi.
ilk meclisde Burdur milletvekili bulunan Mehmet Akif Ersoy'un bu marşı yazılabileceği ve para meselesinden dolayı yarışmaya katılmadığı da ağızlarda dolaşıyordu.Para meselesinin kaldırıldığını M.Akif’ söylendi ve akif de para olmadığını duyunca yarışmaya katıldı ve yarışma sonunda Mehmet Akif’in şiiri biricili büyük bir farkla kazandı.
Marş, Hamdullah Suphi tarafından Meclis’te okundu. Büyük bir coşkuyla dinlenen marş, sık sık alkışlarla kesildi. Marşın kabul edilmesi, 12 Mart 1921 tarihindeki toplantı da Akif’in marşının oya sunulması kararlaştırıldı ve “Oy birliği ile kabul edildi.” Akif “Onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim.
M.Akifde o milletin eseridir diyerek millete malıdır.
Diyerek kitabı Safahat’a dahi almamıştır.