Hayır, din korkuya dayanmaz, tersine sevgiye dayanır; Kur’an’da "müminlerin Allah’ı, Allah’ın da müminleri sevdiği" belirtilir... Din, olsa olsa korkutucu gerçeği dile getirir; örneğin, elini sobaya uzatmasının kişinin elini yakacak olması gibi... Öte yandan din, korkuda da birliğin {tevhid} esas olduğunu dile getirir; örneğin, eğer korkarak belli bir davranışa yöneliyorsanız yaratıkların herhangi birisinden, evet, onların etkisinden değil, yalnız Allah’ın adaletinden korkun, başkalarından korkarak O’nun buyruklarına karşı gelmeyin!..