Bir insan neden idealini kaybeder?Neden süngüsü düşük,azmin önünde yenilip, çalkanarak kaçan tekne gibi dir insan.
Neden insanlar uyutulur,neden yeni fikirlere ,karşıt fikirlere açık değildir.Neden insanlar
kamplara bölünür,neden birbirini öldürür?Yoksa tarih eski düşmanlığı milletlere hatırlatan bir insanlık düşmanımıdır?