Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, Tüm Halkımızın “Hıdrellez Bayramını” Kutluyorum DediZengin Türk Kültüründe Dini ve Milli günlerin yanı sıra insan hayatını yakından etkileyen önemli tabiat olayları da bayram olarak kutlanmaktadır. Baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı gibi, Yazın başlangıcı olarak kabul edilen 6 Mayıs tarihi de Hıdrellez Bayramı olarak kutlandığını söyledi. Sarı mesajına şöyle devam etti; Eskiden Halk arasında kullanılan takvime göre yıl ikiye ayrılmaktadır. 6 Mayıstan 8 Kasıma kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasımdan 6 Mayısa kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs Günü Kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başlangıcı olarak kabul edilmekte ve yaz mevsimine ulaşmanın sevinç ifadesi olarak halkımız arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Halk arasıda yaygın inanışa göre hıdrellez, kul daralınca yardımına koşan Hızır ve İlyas Peygamber’in yer yüzünde buluştukları gün olarak kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellezin hangi kültüre ait olduğuna dair bazı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre Mezopotamya ile Anadolu Kültürüne ait olduğu, bazıları ise İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Kültür ve İnançlarına ait olduğu yolundadır. Ancak, Hıdrellez, her toplumda baharla yazın birleştiği bir gün olarak kutlanmaktadır. Sonuç olarak; Anadolu da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdrellez Bayramı İnsanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Farklı toplumlarda, farklı zaman ve farklı isimler altında kutlansa da Hıdrellez motiflerine pek çok yerde rastlamak mümkündür. Bu duygularla, Halkımızın Hıdrellez Bayramını kutluyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimize vesile olması dileklerimle selam ve saygı sunuyorum dedi.