Nizip Ticaret Odası (NTO), Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Nizip Temsilciliği işbirliği ile E-Uygulamalar semineri Nizip Ticaret Odası'nda düzenlendi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet özyurt, Bilgi teknolojilerinde ki gelişmeler, tüm dünya ekonomilerini etkisi altına almış ve globalleşme sürecini hızlandırmıştır dedi.Bu etkileşim süreçlerinin muhasebe ilke ve uygulamalarını da etkilediğini belirten NTO Başkanı Mehmet özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bu süreçle birlikte artık yasal defter tutma zorunluluğu kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılarak hem maliyet azaltıcı hem de taraflar arasında bilgi ile belge akışının denetim altında tutulmasına olanak sağlamıştır. Bilgi üretiminde son derece önemli bir yeri olan veri toplama süreci, son yıllardaki teknolojik gelişmelerle çok daha hızlanmıştır. Toplanan veriler hızlı bir şekilde işlenerek yeni bilgiler elde edilmektedir. Tüm bu amaçlarla 19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 nolu tebliğ ile birlikte kapsamı genişletilen e-belge düzenlemelerinin işletmelere sağlamış olduğu avantajların başında kolay erişim, arşivleme, maliyet azaltmasıdır. Devlet açısından e-defter ve e-fatura uygulaması denetimin kolaylığı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ise en önemli avantajlardandır. Ayrıca e-defter ve e-fatura uygulaması kâğıt kullanımının azaltılmasıyla çevreye de önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca 509 nolu tebliğin süresinin uzatılması ile ilgili TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vasıtasıyla 365 oda ve borsamızın katılımı ile ilgili bakanlığa dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Ancak er ya da geç bizler bu uygulamalar ile yüz yüze geleceğiz. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıp yarın bu uygulamaya başlayacakmışız gibi çalışmalara başlamanın en doğru bir karar olduğu düşüncesindeyim. Bu süreç de ticaret odaları olarak bizlere düşen görev üyemiz olan mükelleflerimizi bu konuda bilinçlendirmektir. Bu bağlamda paydaş kurumlarımızla beraber düzenlediğimiz 509 nolu tebliğ hakkında bilinçlendirme toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim şeklinde konuştu.Bilgi teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet açısından her geçen gün büyük bir hızla yayıldığını belirten Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ise şunları ifade etti: Bilgi teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi özellikle yüksek sayıda kâğıt ortamında belge ve kayıt tutmak zorunda olan mükellefleri etkilemekte ve uyumunu zorunlu hale getirmektedir. Yüksek oranda işlemi olan mükellefler başta kâğıt olmak üzere tasdik, arşivleme, iletme, muhafaza etme, baskı ve noter masrafları gibi çok ciddi maliyetler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Hem işletmeler bilişim teknolojilerine ayak uydurmak zorunda kalıyorlar hem de gelir idaresi bu gelişmeleri takip ederek ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama ve en önemlisi ise elektronik denetimin alt yapısını oluşturmak için her geçen gün bu kapsamdaki çalışmalarını arttırmaktadır. 09.10.2019 tarihinde hem 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, hem de 100 seri No.lu elektronik defter tebliği yayımlandı. E-defter ve bahsettiğimiz e-belge tebliği ile çok ciddi anlamda 01.01.2020 tarihinden itibaren kapsamımızı ve elektronik uygulamalarımızı genişletiyoruz. Bu zaman kadar e- arşiv ve e- fatura düzenlemesinden sonra 25 milyar adet fatura düzenlendi ve 2,5 milyar tasarruf edildi. Yeni gelecek olan uygulamalar ile bu tasarruf oranlarımız daha da artacaktır. Bizler bugün sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek için buradayız. Seminerimizin faydalı olmasını diliyor düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Usul ve Mükellef Hizmetleri Müdürü Atakan Yeni tarafından katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik, Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sinan Bayram, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, SMMM Nizip Temsilcisi Cuma özdemir, NTO Meclis Başkan Yardımcıları Abdullah Altınbaş, Necdet Başeğmez, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray ölcal, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve çok sayıda NTO üyesi de katıldı.