Abdulahmithan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve SosyalBilimler Proje Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri farklı okullardaokuyan yetim öğrencilerin hayallerini gerçekleştirerek isteklerini yerinegetirdi. Proje kapsamında, belirledikleri yetim öğrencileri okuldaağırlayan Abdulahmithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aliye Yaşar,öğrencilerle kısa bir süre sohbet ederek onların istediği eşyaları verdi. Proje kapsamında istedikleri eşyaları biranda yanlarındagören yetim öğrencilerin mutluluğu ve heyecanları gözlerinden okundu. Okul Müdürü Yaşar yaptığı konuşmada, eğitimin sadece okumayazma olmadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. ??Abdülhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve SosyalBilimler proje okulu öğrencilerimizin gerçekleştirdiği "Hayalim GerçekOlsa" projesi kapsamında ilçemizde eğitim gören otuz beş yetim ve öksüzöğrencinin istek ve hayallerine ulaşılması sağlandı. Farklı okullarda bulunanbu öğrenciler mektup yazarak hayallerini öğrencilerimize ulaştırdılar ..Projedeyer alan öğrencilerimiz ise hazırladıkları afişlerle ve sosyal medyapaylaşımları ile hayırseverlerin de desteğini sağlamış böylece "pekçoğumuz için küçük ama onlar için büyük sayılacak" hayallerine dokunmuşoldu. Çocuklar; yatak, bisiklet, pizza, sinemaya gitme,lünapark gitme akülüaraba, kumandalı uçak ve araba hatta çorap gibi hayallerine öğrencilerimizin buprojesi sayesinde kavuşmuş oldu. Bu projeyle öğrencilerin, merhamet,yardımlaşma ve güzellikleri paylaşma gibi değerleri işlemesine ve farkınavarmasını hedefledik. Eğitim öğretimin test çözmeden ibaret değildir. Değerleri vermek; sağlıklı düşünen, hissedenve davranan bireylerin yetiştirilmesi için gerekli ve vazgeçilmez bireğitimdir. Bugün bu projeyle bunuverebildiğimizi düşünüyorum?? dedi.