Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğübünyesinde kurulmuş olan etwinning projesi hakkında Nizip İlçe Milli EğitimMüdürlüğünde görev yapan kamu personellerine, Nizip Ticaret Borsasındauygulamalı bilgilendirme eğitimi düzenlendi.Etwinning projesi, eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama vedileklerin paylaşılması amacıyla okul, öğretmen ve öğrencilerin bir platformdabuluşturmayı amaçlamaktadır.