Gaziantep Çevre Şehircilik İlMüdürü Hasan Alan, Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdür Yarımcısı Harun Topcuile birlikte Nizip Ticaret Odası (NTO) ?nı ziyaret etti.Nizip Ticaret Odası YönetimKurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı BekirKarabacak ve NTO yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Gaziantep ÇevreŞehircilik İl Müdürü Nizip?in Çevre sorunları hakkında görüş alışverişindebulundu.Yapılan ziyarette biraçıklama yapan Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan Nizip?inÇevresel sorunları hakkında istişarelerde bulunmak için Nizip ticaret Odası?nıziyaret etmekteyiz.? dedi.Yaşanan sorunlara cezayazmanın bir çözüm olmayacağını belirten İl Müdürü Hasan Alan sözlerine şöyledevam etti: ? Nizip?te şehir merkezinin yakınında bulunan işletmeler zamanzaman koku yaymaktadır. Biz bu konu da ceza yazmanın bir çözüm olmayacağınısorunları kaynağını bulup işletmelerimizi de mağdur etmeden çözüme kavuşturmayıamaçlamaktayız. İnşallah kısa vadede olmasa bile uzun vadede Nizip?in yaşadığıbu sorunları Nizip Ticaret Odası ve diğer kurumlar ile birlikte işbirliğiyaparak üstesinden geleceğimize inanıyorum. Diğer bir konu ise uygungörülürse Nizip Ticaret Odası?nda sıfır atık projesini uygulamaya başlamakistiyoruz. Sıfır Atık Projesi ile NTO?da oluşan kağıt, plastik, cam ve metalatıklar ile organik atıkların atılacağı geri dönüşüm kumbarasını hizmetbinasına yerleştirilerek, kaynağından ayrıştırılan atıklar Çevre ve ŞehircilikBakanlığı?nın yetkilendirildiği kuruluşlara gönderilmesi gerekiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevreve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ?Sıfır Atık Projesi?ne Nizip TicaretOdası?nın desteklerini bekliyoruz.? şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğumemnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı MehmetÖzyurt Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve yardımcılarınateşekkür etti.Nizip Ticaret Odası olarakülkemize, milletimize ve ilçemizin faydasına olan her projenin içerisindebulunmaktan kaçınmayacaklarını belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti:?Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık suların bertaraftı için bugüne kadarbirçok çözüm arayışı içerisine girdik. Bu konuya çözüm bulmak amacıyla sektörtemsilcileriyle Odamızda toplantılar düzenledik. Bu kriterlerin yerinegetirilmesi işletmelerimiz için büyük birim maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Bunedenle Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması GerekenTeknik Esaslar genelgesine işletmelerimizin ayrı ayrı uyum sağlaması mümkünolmayacaktır. Ancak bu işletmelerimiz kurumlarımız ile işbirliği yaparakkarasuların bertarafı için ortak lagün oluşturulmasını uygun görmekteyiz.Önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek bu konuyaçözüm aramaya devam edeceğiz. Yeni açılacak ek organize sanayi bölgemizde isearıtma tesisimizin yeri ayrılmış durumda. Organize sanayi bölgemiz faaliyetegeçtiği zaman arıtma tesisimizde çalışmaya başlayacaktır. Ayrıca Nizip?tekurumların içerisinde bir ilk olacak olan ?Sıfır Atık Projesi?ni Nizip TicaretOdası?nda uygulamaktan memnuniyet duyacağız. İnşallah bu proje ile diğerkurumlara örnek olarak projenin yaygınlaşmasına katkı sağlamış oluruz.?ifadelerini kullandı.