Nizip Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine MB AkademiEğitmeni ve Baş Denetçi Mehmet Besleme tarafından ?Yönetici MevzuatıOryantasyon Eğitimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi Eğitimi? verildi.Yönetici Mevzuatı Oryantasyon eğitimi çerçevesinde, 5174 sayılı TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği kanunu ile ilgili yasalar çerçevesinde Meclis veYönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri anlatıldı.TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Eğitiminde ise Temel yeterliliklerve Temel Hizmetler, Akreditasyon Sistemi hakkında bilgiler, BorsaAkreditasyonu ve yeni Puanlama Sistemi hakkında Meclis ve Yönetim KuruluÜyelerimize bilgiler aktarı