Nizip Ticaret Borsası yıllık üye aidat borçlarına "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun" kapsamında yeniden yapılandırma imkânı getirdi. Yapılandırma ile ilgili kanun 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olup, buna göre Üyelerimiz, geçmiş döneme ait üye aidat borçlarını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Nizip Ticaret Borsası Üye Sicil servisine başvurarak yeniden yapılandırabilirler.. Yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan üyelerimiz, geçmiş dönem aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın, isterlerse Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde, isterlerse de ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere 6 eşit taksitle ödeyebilirler.