Nizip Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliğiile KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı NizipTicaret Odası toplantı salonunda düzenlendi. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı?ndan ne şekildefaydalanıldığını anlatamaya geldiklerini ifade eden KOSGEB Gaziantep MüdürlüğüUzmanı Fatih Yuvacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; ?KOBİGEL - KOBİ GelişimDestek Programından faydalanmak üzere Gaziantep?den bazı sektörleri belirledik.Desteğin üst limiti firma başına 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Destekkapsamında firmalarımız yeni istihdam yapabiliyor, yeni makine ve yazılımlaralabiliyor veya tanıtım ve eğitim gibi hizmet destekleri de alabilmektedir.KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında sanayideki yapısal dönüşümündinamiği olan KOBİ?lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge -sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca buprogram ile Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük veorta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerininarttırılması, KOBİ?lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerinyükseltilmesi için firmalarımızın hazırlayacakları projeler desteklenecektir.Toplantıya katılan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunarım.? şeklinde konuştu.