Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu veYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt Polis Teşkilatının kuruluşunun 173.yıldönümü dolayısıyla ortak bir yazılı mesaj yayımladı.Başkanlar mesajında, ?Emniyet Teşkilatımız; toplumvicdanından ve yasalardan aldığı güçle, güvenlik ve bireysel hak ve özgürlüklerarasındaki hassas dengeyi daima gözeterek kendisine tevdi edilen vazifeleribüyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Polisimizin; sadece suç vesuçluyla değil, aynı zamanda bireye saygı, insan sevgisi, temel hak veözgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaflık gibi değerleri esas alan biranlayışla görev yapmakta olduğu büyük bir memnuniyetle müşahede edilmektedir.Emniyet güçlerimiz sayesinde gerek iş gerek ise özel yaşamımızda kendimizi huzurluve güvende hissediyoruz. Polis Teşkilatı, kuruluşundan günümüze kadar toplumsalhuzurun korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevini herkoşulda büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle, hermensubuna tek tek teşekkür etmeyi bir borç bildiğimiz Polis Teşkilatı´mızın,173´üncü yıldönümünü kutluyoruz.? temennisinde bulundu