Nizip Ticaret Odası YönetimKurulu Başkanı Özyurt Hürriyet?e konuştu. Özyurt ?Nizip, Gaziantep'in en büyükilçesi. Sanayi ve ticaretteki başarılarıyla Türkiye'ningözbebeği ilçelerden birisi. Nizip Organize SanayiBölgesi'nde 35 fabrika faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki aylarda ikinci OrganizeSanayi Bölgesi'nde arsa tahsisleri başlayacak. İkinci bölgede kurulacak 70fabrika ile OSB'deki tesis sayısı 100'ü geçecek. Tüm parseller şimdiden dolmuşdurumda. Uzun yıllar tarıma dayalısanayinin egemen olduğu Nizip'te artık yatırımda ve üretimde çeşitlilik var.Bugün Türkiye'nin en büyük çiklet fabrikalarından birisi Nizip'te. Dünyanın hertarafına çiklet ihracatı yapılıyor. 15 kadar üretici firmamın faaliyetgösterdiği ofis mobilyalarında Nizip, önemli bir üretim ve ihracat merkezi.Yine basınçlı kaplar grubunda yer alan LPG tanklarının imalatında Nizip sözsahibi. Antepfıstığı, zeytin, zeytin yağı, sabun, bulgur ve mercimek gibiürünler geçmişten günümüze Nizip'in en önemli değerleri. Türkiye'ninEn Büyük Kamyon Ve Tır Pazarı İlginçtir, Türkiye'nin en büyük2. el kamyon ve TIR pazarı Nizip'te bulunuyor. Daha önce bu pazara İstanbulMaltepe ve Nevşehir hakimdi. Nizip, girişimci insanlarının sayesinde bu pazarınmerkezi haline gelmeyi başardı. Türkiye'nin en büyük 1000ihracatçı firması arasında Nizip'ten 4 firma yer alıyor. Nizip'in yıllık 350milyon Dolar civarında olan ihracatı sürekli artıyor. Nizip denilince aklagelenlerden birisi de Zeugma. Mozaikleri ile ünlü Zeugma dünya çapındatanınıyor. Kazı çalışmaları her yıl devam ediyor. Ancak her yıl ancak 1-2 Romavillası ortaya çıkarılıyor. Böyle giderse Zeugma'daki kazılar on yıllarcasürebilir. Bu süreyi kısaltmak gerek. Bir de bölgedeki altyapı eksikliklerinigidererek, Zeugma'nın Gaziantep-Şanlıurfa turizm destinasyonu içerisinealınmasını sağlamak, ilçe ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Nizip'in ekonomik potansiyeli,Türkiye'deki illerin yarısından fazlasını geride bırakacak boyutta. Nizipekonomisinin lokomotif gücü ise Nizip Ticaret Odası. Nizip Ticaret Odası'nınbaşkanlığını yaklaşık 12 yıldır Mehmet Özyurt yapıyor. Başkan Özyurt, göreve geldiğindeNizip'ten yapılan ihracat yıllık 9 milyon Dolar civarındaydı. Bugün ihracatrakamı tam 35 kat artarak 350 milyon Dolara çıkmış durumda. 3Değerli Ürün: Antep Fıstığı, Sabun Ve Zeytin Yağı Gaziantepli olmaktan gururduyduklarını belirten Mehmet Özyurt, "Eğer biz vilayet olsaydık Türkiye'deen fazla ihracat yapan 35. il olurduk" diyor. Nizip'in 2023 ihracat hedefiise 750 milyon Dolar. "Kesinlikle ihracatla büyüyeceğiz. İlçedekiihracatçı sayısını artıracağız" diyen Özyurt, şöyle devem ediyor: "Nizip'in değerlerini ön plana çıkartarakve ihracatı artırarak ülke ekonomimize katkı sağlayacağız. Bizim üç değerliürünümüz var: Antepfıstığı, sabun ve zeytinyağı. Nizip Sabunu ve NizipZeytinyağının coğrafi coğrafi işaretini aldık. Şimdi de Nizip patlıcanı veNizip kaparisinin coğrafi işaretinialmak için başvurularımızı yaptık. İlçe ekonomisinin bel kemiği olan bu üçürünümüzü uluslararası pazarlarda tanıtmak ve dünyaya pazarlamakistiyoruz."Nizipli çalışkan, gözü pekgirişimcilerin sayesinde Nizip bugün üretim, istihdam ve ihracatta kabınasığmıyor. Nizip Ticaret Odası da, bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek içingirişimcilerin eğitimine büyük önem veriyor. Bugüne kadar 1500 girişimciyetiştiren NTO, önümüzdeki dönemde de İŞKUR'la birlikte 500 girişimci adayınadaha eğitim vermeyi planlıyor. Bu arada NTO tarafından eğitilen girişimciadaylarının 250'si şu anda kendi işlerini kurarak, ekonomiye katkı sağlıyor. Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecikilçesi arasındaki mesafe kuş uçuşu 9 kilometre. Ancak, her iki ilçeninfaydalandığı teşvikler arasında deyim yerindeyse dağlar kadar fark var. NTOBaşkanı Mehmet Özyurt, Birecik'e verilen teşviklerin Nizip'teki yatırımlaraetkisini şöyle anlatıyor: "Niziplinin memleket sevgisi para ile ölçülmez.Birecik 6. derecede teşvik kapsamında iken biz 3. derecedeyiz. Ama buna rağmenbizim yatırımlarımız Gaziantep'tedir."Nizip'eGümrük Müdürlüğü Kurulmalı Nizip'te işsizlik yok denecekkadar az. Özyurt, işsizlik oranı ile ilgili sorumuza, "İlçemizde işbeğenmeyenler olabilir ama işsizlik yoktur" diye yanıt verdi. Bu kadar başarılara imza atanve alkışı hak eden Nizip'in ülkeyi yönetenlerden bir kaç isteği var. Buistekleri Başkan Özyurt'tan dinleyelim: "Nizip olarak esashedefimiz ihracatçı sayısını artırmaktır. Bu amaçla da Gaziantep GümrükBaşmüdürlüğüne bağlı bir gümrük müdürlüğünün kurulması en büyük beklentimizdir.Gümrük Müdürlüğü kurulması ile ihracat kolaylaşacak. Böylece hem ihracatmiktarı hem de ihracatçı sayısı artacak. Teşvikler konusuna gelince, biz bölgesel ve sektörel bazlı teşviklerinverilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bizim bölgemizIrak ve Suriye pazarlarına çok yakın. Dolayısıyla ihracatı karayolu ileyapıyoruz. Deniz yolu ile yapılan ihracata navlun desteği veriliyor. Kara yoluile yapılan ihracata da destek verilmesi en büyük talebimizdir."Nedersiniz, Nizip çok şey mi istiyor?